Over Pesten

Achter de schermen


Arnaud Vandermeiren, is de persoon achter 'Over Pesten'

Als kind ging gij naar de lokale Circusschool in Gent, waar hij zijn passie voor het podium ontdekte.
Hij studeerde af aan de International Theaterschool Copenhagen - Denmark. "Commediaschool"

Hier behaalde hij zijn diploma als "Actor in Physical Arts."

En is sinds 2016 is hij wereldwijd actief als

professioneel acteur en theatermaker. 

Arnaud had een moeilijke jeugd, een scheiding en misbruik zorgde voor een kwetsbare jongen. Deze kwetsbaarheid zorgde ervoor dat Arnaud een ideaal slachtoffer was voor pestgedrag. Zijn zelfbeeld ging sterk achteruit. Zo kwam hij terecht in een zware depressie en probeerde verschillende zelfmoord- pogingen.

Maar hij bleef niet bij de pakken zitten. 
Dankzij zijn geloof en zijn omgeving bouwde hij zijn zelfvertrouwen terug op, begon in zichzelf te geloven en groeide uit tot een talentvolle man.

De ervaring leerde hem dat praten extreem belangrijk is in het verwerken van een probleem of zorg. 
Daarnaast is het weten wie je bent, het weten dat je geliefd en aanvaard bent met al je falen en sterktes een enorm belangrijke stap in het zelfvertrouwen. 

Arnaud kreeg niet alleen een hart voor slachtoffers van pesten, maar ook voor de pesters. Pesters pesten met een reden, negen op de tien doen het omwille dat ze zelf emotionele pijn hebben.

De aanpak van pestgedrag is dus vooral de bewustwording en de genezing van de pester en het slachtoffer.

Het vergeven van de persoon, een organisatie, ... staat centraal in het kunnen verwerken van pijn.
Vergeving gaat niet om de schuldige, maar om het loslaten van de pijn in het hart.Hoe alles begon


In 2012 besloot Arnaud een monoloog te maken rond pesten onder de titel "Anders". Dit stuk werd meerdere malen opgevoerd, onder andere in de Stadsschouwburg in Sint-Niklaas in samenwerking met o.a. Pascale Platel, Raf Coppens, Peter Adriaenssens, Lut Celie, Helmut Lotti (lees het artikel hiernaast).

In 2016 richtte hij C&T Productions vzw op. De missie van C&T Productions is om theater te maken dat mensenlevens verandert. Doorheen theater willen ze mensen bewust maken van de problematiek, zodat zij de keuze kunnen maken om verandering te brengen in hun eigen leven en dat van hun omgeving. 

"OverPesten.be" is één van hun vele projecten. 
Met dit project willen ze niet alleen slachtoffers maar ook pesters bewust maken van het probleem. 
De oorzaak van een pestgedrag ligt meestal dieper dan men denkt. Ook willen ze slachtoffers helpen om hun zelfbeeld te verbeteren. Doorheen een nieuwe monoloog, een antipest spel en een interactieve workshop die geleid wordt door Arnaud en professionele hulpverleners willen ze deze jongeren bereiken.