Over Pesten

De  Over Pesten Workshop

Duur: 2 lesuren
Leeftijd: 12+
Gegeven per klas

Ervaringsdeskundige en acteur Arnaud Vandermeiren geeft samen met jongeren coach Christian Vermeire van Delta Coaching De workshop wordt individueel per klas gegeven. (+/- 25ll) 
We vragen dat de leerkracht niet aanwezig is tijdens workshop. Dit omwille dat dit voor jongeren vaak een drempel is om in open in gesprek te gaan.
Na de workshop is er een terugkoppeling naar de leerkracht of leerlingenbegeleider.
Wij hebben uiteraard beroepsgeheim maar hebben ook meldplicht.

Korte samenvatting van de workshop: 


  • Kennismakings spel
   Doel: Vertrouwen bouwen.

  • Opwarmingsoefeningen
   Doel: Vertrouwen bouwen + Groepsdynamiek.

  • Ludiek spel
   Doel: Vertrouwen bouwen + Groepsdynamiek.

  • Afspraken en korte uitleg rond beroepsgeheim
   Doel: Veilige omgeving vastleggen.

  • Bespreking monoloog
   Doel: Horen waar vragen/problemen zitten en anticiperen. 

  • Anonieme vragen, bespreking, delen van Arnauds persoonlijke ervaring.
   Doel: Harten openen, leren communiceren, oplossingsgericht leren denken.

  • Korte uitleg psychologie
   Doel: Kennisgeving over wat peste is.

  • Theater improvisatie oefeningen
   Doel: Zelf ontdekken zet een pester pest uit pijn, proces gericht leren handelen in de praktijk.

  • QR code naar help pagina: + afsluit oeffening
   Navolging, verzorging.

De begeleiders

Ervaringsdeskundige en de motor achter Over Pesten

Christian Vermeire

Jongerencoach Website: Delta-Coaching